kratke napomene uz temu

Festival ove godine predstavlja filmove koji se temom ljudskih prava bave kroz pitanje politike ljudskih prava. Ljudska prava i njihovo kršenje su u posljednjih desetak godina često bili navođeni kao razlog tzv. humanitarističkih vojnih intervencija, pa je i sama koncepcija ljudskih prava postala predmetom rasprave utoliko što su ljudska prava poslužila kao paravan za provođenje partikularnih interesa, bilo političkih ili ekonomskih.

No, za razliku od tako shvaćene politike ljudskih prava, nas su u koncipiranju ovogodišnjeg festivala ljudska prava zanimala kao ono što bi politika danas zapravo trebala biti. Ljudska prava politički - to znači da se legitimnost ljudskih prava više ne izvodi isključivo iz univerzalne moralne obaveze koja nalaže da se poštuje i štiti dostojanstvo drugih osoba, bića ili prirode već da ljudska prava predstavljaju pitanje kako osigurati takvo društveno, političko uređenje koje omogućava slobodni razvoj pojedinca i društva u cjelosti. Ljudska prava politički - to znači da politika ljudskih prava ne može isključivo biti naknadna reakcija na kršenje ljudskih prava ili da su ljudska prava isključivo pitanje razvoja humanistički shvaćenog morala, već ljudska prava i njihovo ostvarenje konkretno zahtijevaju da se pristojno društvo uredi ovdje-i-sada.

Politički pogled na ljudska prava, to za nas također znači nužnost osvrta na iskustvo koje je bitno odredilo i ustanovilo suvremenu koncepciju ljudskih prava - a to je pitanje suočavanja s ratnim zločinima. Ratni zločini i genocid nisu samo najstrašniji mogući oblici kršenja ljudskih prava, već su u 20. stoljeću bitno izmjenili i odredili percepciju ljudskih prava: s obzirom da niti moralni imperativi a niti moderne nacionalne države nisu bile u stanju spriječiti masovne zločine (štoviše, upravo su moderne države često bile prepreka ostvarenju i osiguravanju ljudskih prava), suvremeno koncipirana ljudska prava počivaju na neizvjesnosti i svojevrsnoj neutemeljivosti, što ih dakako ne čini ništa manje potrebnim i aktualnim. Ljudska prava stoga i jesu goruće pitanje suvremene politike kako pitanje njihovog ostvarenja ovisi o novim i drukčijim modelima ili koncepcijama uređenja svjetskih društava, te je upravo pitanje ljudskih prava ono koje iziskuje da politiku mislimo na globalnom nivou.