nepodnošljiva lakoća zločina

Pročitajte članak i dio razgovora sa Eyalom Sivanom, kojeg je za kulturpunkt napisao Šefik Tatlić.