Irena Škorić, P.M. _____ ČETVRTAK_26.03._15:30

Prvi je svibnja ili maja dan koji stoji za obećanje da postoji pravedno društvo u kojem će plodovi ljudskog rada svima beziznimno omogućiti dostojanstven život u slobodi. Kao što i sami znamo, poučeni nekdašnjim životom u socijalističkom uređenju, taj je ideal dobrim dijelom ostao nedostignut, a Praznik rada je i u društvima koja su se zaklinjala u svoje marksističke principe prije služio nečemu drugome - npr. pokazivanju vlastite vojne sile ili zatomljivanju radničkog nezadovoljstva po metodi kruha i igara.
P.M. Irene Škorić i Prvi maj (grad-tvornica) španjolskog autora Marcela Expósita pokušaj su da se odgovori na izazov i na naboj kojeg povezujemo sa datumom prvog svibnja, sve to u trenutku kada se govori o napuštanju društva rada.
Snimljem u jednom kadru P.M. je put na kraj post-socijalističke zbilje, vožnja tramvajem i šetnja maksimirskim parkom dok ljudska masa čeka na svoju porciju graha. Ponukani kamerom pojedinci se izdvajaju iz podugačkog reda i započinju sa svojom pričom životnih gubitaka i dobitaka između socijalističke uravnilovke i kapitalističke grabeži.
Expósito pak u svojem filmskom eseju, posvećenom Alexanderu Klugeu, na primjeru aktivizma u post-industrijskom društvu raspravlja o smislu i metodama društvenog otpora i bunta. Aktivističke akcije i kampanje na prvi svibnja u Torinu autor spaja sa sudbinom Fiatove čuvene tvornice Lingoto koja se nalazi u samom centru grada, i čije su transformacije postale ogledni primjer transformacija kapitalističkog društva. Expósito se pita kako je moguća društvena kritika kada su nestale barijere koje su nekoć dijelile javni život od života na radnom mjestu ili privatnog života kod kuće, a što je bitno određivalo naše poimanje politike.
Prvi korak u tom smjeru, sugeriraju nam Expósito i Škorić, jest da shvatimo da su u novim prilikama čak i penzići u maksimarskom parku društvena snaga koju ne smijemo zanemariti i čije života iznova treba politizirati.

***

GODINA 2007 | ZEMLJA Hrvatska | TRAJANJE 60′ | FORMAT DV | REŽIJA, SCENARIJ Irena Škorić | FOTOGRAFIJA Bojana Burnać | MONTAŽA Vitomir Turbić | PRODUKCIJA Olimp produkcija / One Sand production | DISTRIBUCIJA Irena Škorić // Ulica Grada Vukovara 222, 1000 Zagreb // irena.skoric@gmail.com